Členové

1 | 2 >>

Členství

 • 03.10.2014 09:05

  Stanovy KRDMK čl. 4 Členství, odstavec 5

  Členství v KRDMK vzniká dnem, kdy přihlášku žadatele vezme na vědomí představenstvo KRDMK a člen uhradí první členský příspěvek. Členství trvá vždy jedno správní období. K prodloužení členství dochází v závěru předchozího správního období na základě písemného prohlášení člena spojeného s úhradou...

 • 03.10.2014 09:07

  Podmínky pro obnovení členství

  1) vyplnit a odeslat novou přihlášku 2) odeslat příslušný členský příspěvek 3) to vše provést do 31.1. příslušného roku

 • 03.10.2014 09:08

  Členské příspěvky

  Dle usnesení Valného shromáždění KRDMK je členský příspěvek stanoven ve výši 100 Kč do 100 registrovaných členů. Organizace s vyšším počtem členů uložilo uhradit členský příspěvek 200 Kč. Číslo běžného účtu KRDMK: 56504910/8030 Pro úhradu použijte variabilní symbol = IČO organizace

Přihláška členství

Kontakt

Krajská rada dětí a mládeže Karlovarska
Křížovnická 99/4
Cheb 350 02

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode