Informace o pojištění 2018

02.01.2018 16:15

Předseda ČRDM Aleš Sedláček podepsal dne 21. 12. novou smlouvu na úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti na roky 20182021. Těšíme se na spolupráci s pojišťovnou Generali. Nové pojistné smlouvy budou platné od 1. ledna 2018.

 

Veškeré pojistné události, které vzniknou do konce roku 2017, se budou stále hlásit na pojišťovnu Kooperativa, pro pojistné události od ledna 2018 pak na pojišťovnu Generali.

 

Nové ceny za pojištění:

  • Úrazové pojištění  17 Kč / osoba
  • Paušální odpovědnostní pojištění pro organizace nad 1000 členů  1 900 Kč
  • Paušální odpovědnostní pojištění pro organizace do 1000 členů  1 450 Kč
  • Odpovědnostní pojistka pro dobrovolného pracovníka  48 Kč

 

K pojištění je možné se připojit kdykoliv během roku. Veškeré pojištění se bude přihlašovat opět přes registrační systém ČRDM, systém bude pro sjednání pojištění připravený cca od 15. 12. 2017. Po přihlášení do systému naleznete v menu položku "Pojištění", zde bude možné sjednat všechny typy pojištění, a to:

 

  • Úrazové pojištění
  • Pojištění odpovědnosti organizace
  • Pojištění odpovědnosti dobrovolníků
  • Pojištění zaměstnanců

 

 

Úrazové pojištění

 

Členové ČRDM  Úrazové pojištění je automaticky sjednáno všem členům ČRDM v rámci prodloužení členství na rok 2018. Úrazové pojištění je pro členy ČRDM poskytováno zdarma (pojištění hradí ČRDM z finančních prostředků vyhrazených z dotací na pojištění).

 

Členové krajských rad  Úrazové pojištění je třeba sjednat v systému ČRDM. V záložce „Pojištění“ naleznete tlačítko pro sjednání úrazového pojištění. Pro sjednání je třeba vyplnit počty členů na následující rok. Po sjednání pojištění je nutné vyčkat na elektronické schválení krajskou radou. Po schválení je pojištění sjednáno. Úrazové pojištění je pro členy krajských rad poskytováno zdarma (pojištění hradí ČRDM z finančních prostředků vyhrazených z dotací na pojištění).

 

Nečlenské organizace  Úrazové pojištění je třeba sjednat v systému ČRDM. V záložce „Pojištění“ naleznete tlačítko pro sjednání úrazového pojištění. Pro sjednání je třeba vyplnit počty členů na následující rok. Po schválení je pojištění sjednáno. Úrazové pojištění je zpoplatněno, zdarma ho mají pouze nečlenské organizace, které obdrží státní dotaci z MŠMT pro práci s dětmi a mládeží.

 

Pojištění odpovědnosti organizace

 

Členové ČRDM  Pojištění odpovědnosti organizace je automaticky sjednáno všem členům ČRDM v rámci prodloužení členství na rok 2018. Pojištění odpovědnosti organizace je pro členy ČRDM poskytováno zdarma. Zdarma je rovněž poskytováno pojištění dobrovolných pracovníků s mládeží, hlavních vedoucích letních táborů a vedoucích organizačních jednotek, dle vyplněných počtů (pojištění hradí ČRDM z finančních prostředků vyhrazených z dotací na pojištění).

 

Členové krajských rad  Pojištění odpovědnosti organizace je třeba sjednat v systému ČRDM. V záložce „Pojištění“ naleznete tlačítko pro sjednání pojištění odpovědnosti organizace. Pro sjednání je třeba vyplnit počty členů na následující rok, a to i počty členů pracovníků s mládeží. Po sjednání pojištění je nutné vyčkat na elektronické schválení krajskou radou. Po schválení je pojištění sjednáno. Pojištění odpovědnosti organizace je pro členy krajských rad poskytováno zdarma, rovněž pojištění osob pracujících s mládeží (dle počtu vyplněných v detailu organizace). (Pojištění hradí ČRDM z finančních prostředků vyhrazených z dotací na pojištění).

 

Nečlenské organizace  Pojištění odpovědnosti organizace je třeba sjednat v systému ČRDM. V záložce „Pojištění“ naleznete tlačítko pro sjednání pojištění odpovědnosti organizace. Pro sjednání je třeba vyplnit počty členů na následující rok. Po schválení je pojištění sjednáno. Pojištění odpovědnosti organizace je zpoplatněno, zdarma ho mají pouze nečlenské organizace, které obdrží státní dotaci z MŠMT pro práci s dětmi a mládeží.

 

Pojištění odpovědnosti dobrovolníků

 

Podmínky jsou stejné pro členy ČRDM, členy krajských rad i nečlenské organizace  Pojištění odpovědnosti dobrovolníků je třeba sjednat v systému ČRDM. V záložce „Pojištění“ naleznete tlačítko pro sjednání pojištění odpovědnosti dobrovolníků. Pro sjednání je třeba vyplnit jmenný seznam pojištěných osob. Jedná se o osoby, které nejsou zahrnuty v pojištění odpovědnosti organizace (platí pro členy ČRDM a členy krajských rad). Pojištění odpovědnosti dobrovolníků je zpoplatněno částkou 48 Kč na osobu za kalendářní rok. K pojištění se lze připojit kdykoliv během roku, pojištění je platné ode dne sjednání. Pro pojištění dobrovolníků je nutné mít sjednáno pojištění odpovědnosti organizace.

 

Pojištění odpovědnosti zaměstnanců

 

Podmínky jsou stejné pro členy ČRDM, členy krajských rad i nečlenské organizace  Pojištění odpovědnosti zaměstnanců je třeba sjednat v systému ČRDM. V záložce „Pojištění“ naleznete tlačítko pro sjednání pojištění odpovědnosti zaměstnanců. Pro sjednání je třeba vyplnit jmenný seznam pojištěných osob a vybrat druh pojištění. Pojištění je k dispozici pro osoby v pracovním poměru, či zaměstnané na DPP. K pojištění se lze připojit kdykoliv během roku, pojištění je platné ode dne sjednání. Pro pojištění zaměstnanců je nutné mít sjednáno pojištění odpovědnosti organizace.

 

Bližší informace o pojištění, plné znění pojistných smluv či ceny jednotlivých typů pojištění naleznete na adrese: https://crdm.cz/pojisteni/.

 

V případě dotazů k přihlašování k pojištění prosím kontaktujte kancelář ČRDM na adrese sekretariat@crdm.cz a tel.: 211 222 860.

 

Zpět

Novinky

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Krajská rada dětí a mládeže Karlovarska
Křížovnická 99/4
Cheb 350 02

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode