ICM se stalo partnerem při realizaci projektu Otevřené dveře, který získal finanční podporu ze strukturálních fondů SROP EU.

www.icmcheb.cz