Ještě můžete zažádat o dotaci v rámci nového dotačního programu na podporu činnosti NNO působících v oblasti předškolního, základního, středního a základního uměleckého vzdělávání v roce 2016 v oblasti občanského vzdělávání

12.01.2016 08:51

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje tento nový dotační program. Pro rok 2016 je tematické zaměření Programu vymezeno těmito moduly:

 

Modul 1: Podpora rozvoje občanských kompetencí v mateřských, základních a středních školách.

Modul 2: Vznik a využití výukových materiálů (včetně audiovizuálních) s didaktickou hodnotou k výuce dějin 20. století.

Modul 3: Vznik a využití výukových materiálů (včetně audiovizuálních) s didaktickou hodnotou k 700. výročí narození Karla IV.

 

Cílovou skupinou projektů jsou pedagogičtí pracovníci, děti a žáci škol. Příjemcem dotace mohou být spolky, obecně prospěšné společnosti a fundace. Termín pro podávání žádostí o dotaci ze státního rozpočtu je 15. leden 2016. Veškeré informace jsou k dispozici na adrese: www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/dotacni-program-na-podporu-cinnosti-nestatnich-neziskovych

 

 

DŮLEŽITÉ: O dotaci můžou žádat pouze organizace, jejichž činnost, stanovená v jejich zřizovacím dokumentu, musí být zaměřena jednoznačně na podporu práce pedagogických pracovníků. Žádat můžou i pobočné spolky, pokud to umožňují stanovy spolku. Dotace jsou určeny pouze na projekty s celostátní působností.

 

Zpět

Novinky

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Krajská rada dětí a mládeže Karlovarska
Křížovnická 99/4
Cheb 350 02

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode