1) Přenos informací oběma směry
2) Partner kraje (participace), zastupování zájmů D a M, delegování zástupců do komisí apod.
3) Metodická činnost oběma směry (projektmanagement – poradenství)
4) Práce s lidskými zdroji (školení, vzdělávání, zprostředkování)
5) Práce „na zakázku“ pro kraj (publikace, průzkumy…)
6) Společné akce (konference NNO, prezentace dotační politiky, spolupořadatelství,
.....společná prezentace, soutěže), Bambiriáda
7) Globální granty – vytvoření krajské „střechy“ pro malé organizace, sdružení, fyzické osoby
8) Vytvoření strategie „public relations“ organizací dětí a mládež (práce s veřejností, sponzory atd.)