Nová pracovní místa? Kraj je nabízí v projektech zaměstnanosti

12.02.2015 09:11

 
​ Karlovarský kraj se soustředí na zlepšení situace nezaměstnaných se zájmem najít uplatnění na trhu práce. Nová pracovní místa mohou tito lidé získat díky krajským projektům zaměřeným na osoby do 25 let nebo na nezaměstnané ve věku nad 50 let. V prosinci mezi projekty přibyl další  pro hendikepované či matky s malými dětmi.
 

​ První dva projekty – „Nestůj a pojď“ a „Společně na trh práce“ se mohou pochlubit konkrétními výsledky. „Po pěti měsících realizace našlo 40 klientů projektu „Nestůj a pojď“ řádné zaměstnání, mají tedy uzavřenou pracovní smlouvu. Třináct z těchto pracovních míst jsou nově zřízená pracovní místa. V tomto trendu rozhodně chceme pokračovat,“ řekl náměstek hejtmana a gestor projektů Miloslav Čermák. 

 
Třetí projekt má název "Zítra v práci" a je zaměřen na lidi s hendikepem, osoby pečující o své blízké či o dítě do 15 let. Právě v rámci tohoto projektu už začala jednání s Úřadem práce o zahájení dvou rekvalifikací pro 20 účastníků projektu, z nichž většina je vázána na budoucí pracovní místo.
 
Ve všech třech projektech jsou klientům nabízeny rekvalifikační kurzy. „K dnešnímu dni bylo rekvalifikováno nebo je v procesu rekvalifikace 47 klientů, dalších 9 je v přípravě. Rekvalifikační kurz a získání udržitelného pracovního místa je pro vybranou skupinu klientů, není tedy povinný,“ dodal Miloslav Čermák.
 
Péči o klienty zapojené do projektů zajišťují tři poradenská centra. „Snažili jsme se přiblížit klientům co možná nejvíce, proto jsme zvolili variantu 3 center: v Chebu, v Sokolově a v Karlových Varech. Stejně tak další služby projektu poskytujeme klientům tak, aby pro ně byly snadno dostupné“ popsal Čermák. Všichni klienti prošli motivačními kurzy zaměřenými na témata získávání práce nebo sebezdokonalování. Projekty jsou spolufinancovány ESF prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a také ze státního rozpočtu ČR.

Zpět

Projekty

Kontakt

Krajská rada dětí a mládeže Karlovarska
Křížovnická 99/4
Cheb 350 02

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode