Poslání KRDMK

01.10.2014 09:59

Posláním KRDMK je podporovat oprávněné zájmy dětí a mládeže v duchu "Úmluvy o právech dítěte", ve snaze napomáhat všestrannému rozvoji mladých lidí po stránce duchovní, duševní, tělesné a sociální.

Své poslání naplňuje KRDMK tím, že podporuje činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských, společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost.

KRDMK zastupuje všechny své členy vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím.

Zpět

Kontakt

Krajská rada dětí a mládeže Karlovarska
Křížovnická 99/4
Cheb 350 02

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode