Povinnost zveřejnit účetní závěrku ve sbírce listin

11.04.2016 10:02

Rád bych upozornil na aktuální legislativní problémy, které řešíme a které, možná znepokojují i vás.

 

Povinnost zveřejnit účetní závěrku ve sbírce listin se týká podle § 21a zákona č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví, všech účetních jednotek, které se zapisují do rejstříku, tedy i spolků a pobočných spolků. Úleva, pro malé a mikro účetní jednotky, (bude se jednat o většinu našich spolků a pobočných spolků) představuje to, že nemusí zveřejňovat:

a) výkaz zisku a ztráty, ale zveřejňují pouze rozvahu a přílohu účetní závěrky, podepsanou statutárem (ty které vedou podvojné účetnictví),

b) přehled o příjmech a výdajích, ale zveřejňuje pouze přehled o majetku a závazcích (ty které vedou jednoduché účetnictví) Jak má být jednoduché účetnictví vedeno a co výkazy obsahují je specifikováno ve vyhlášce.

 

Tato povinnost se vztahuje na účetní jednotky obou druhů (vedoucích jednoduché i podvojné účetnictví) za účetní období počínající v r. 2016, tzn. do sbírky listin rejstříku se uvedené listiny zakládají v roce 2017.

 

V přechodných ustanoveních zákona je ještě jedna povinnost zpětného zveřejnění a to, že jednotky, které vedou podvojné účetnictví, jsou povinny zveřejnit účetní závěrku za roky 2014 a 2015 a to v následujících termínech:

1) Účetní jednotky zveřejňují účetní závěrku za rok 2014 jejich uložením do sbírky listin nejpozději do 31. března 2016.

2) Účetní jednotky zveřejňují účetní závěrku za rok 2015 jejich uložením do sbírky listin nejpozději do 30. listopadu 2017.

3) Účetní jednotky zveřejňují účetní závěrku za rok 2016 a dále jejich uložením do sbírky listin do 30 dnů po schválení k tomu příslušným orgánem, nejpozději však do 12 měsíců od rozvahového dne zveřejňované účetní závěrky.

 

Účetních jednotek, které vedou jednoduché účetnictví, se přechodná ustanovení netýkají, tedy povinnost zveřejňovat přehled o majetku a závazcích za roky 2014 a 2015 nemají.

 

Způsob zveřejnění je popsán na stránkách veřejného rejstříku: https://or.justice.cz/ias/ui/specifikaceSL

 

Jelikož zveřejňovací povinnost znamená zvýšenou administrativní zátěž a to i u jednotek, kde, v podstatě k žádným obratům nedochází, považuje ČRDM tento požadavek za neefektivní a zbytečný. ČRDM plně podporuje transparentnost neziskových organizací a měla silný názor na převedení evidence do veřejného rejstříku. Stejně tak, jako není nutné podávat prázdné daňové přiznání, považujeme za rozumné u jednotek, vedoucích jednoduché účetnictví tuto povinnost zcela eliminovat. O tomto jednáme s ministerstvem financí i dalšími střešními organizacemi NNO.

Zpět

Novinky

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Krajská rada dětí a mládeže Karlovarska
Křížovnická 99/4
Cheb 350 02

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode