Prosba o spolupráci při přípravě dotačního titulu na podporu participace a tvořivosti mládeže v roce 2016

26.10.2015 08:54

Vážení přátelé,

 

dovoluji si vás oslovit v souvislosti s naplňováním koncepce podpory mládeže 2016.

MŠMT oslovilo Karlovarský kraj  s nabídkou podpory financování projektů neformálního vzdělávání s cílem podpořit naplňování Koncepce podpory mládeže na období 2014 - 2020, dále s cílem podpořit rozvoj práce s mládeží a neformálního vzdělávání na krajské úrovni, podpořit dialog mladých lidí se zástupci krajů a vytvářet a rozšiřovat stávající nabídku volnočasových a dalších vybraných aktivit jak v rámci členské základny jednotlivých NNO, tak určených pro neorganizované děti a mládež v jednotlivých krajích.

 

Priority programu jsou:

 

 1. podpora participace – podpora aktivit, které budou posilovat zájem dětí
  a mládeže o to, co se okolo nich děje, a budou děti a mládež podporovat k jejich aktivní účasti na společenském dění,

 2. podpora tvořivosti – podpora aktivit podněcujících tvořivost, rozvíjejících manuální zručnost a využívání nových technologií.

 

 •  

Krajská rada jako dlouhodobý partner Karlovarského kraje byla požádána o pomoc při přípravě projektu Karlovarského kraje, na jehož základě pak bude možné vyhlásit dotační titul právě pro nás. Pro zvýšení efektivnosti čerpání bylo dohodnuto, že pomůžeme s přípravou žádosti tak, aby žádost přímo korespondovala s našimi aktivitami a potřebami.

 

V tuto chvíli máte následující možnosti:

 1. připravit projektový záměr na projekt vedoucí k naplnění priorit projektu ve výši do 100 000,- Kč

 2. připravit popis možné aktivity do projektu, který podá KRDMK a vy se do něj zapojíte dílčí akcí, která bude v souladu s prioritami programu

   

Termín hoří, proto prosím, abyste všechny svoje podněty (včetně odhadu nákladů), případně informace o tom, že chcete realizovat sami poslali do 31.10.2015 na moji emailovou adresu.

 

Naše výzva by pak měla být vyhlášena v březnu 2016 ukončení přijímání žádostí do 30. dubna 2016.               

 

Předem vám mnohokrát děkuji

Hanka

Dotaci od kraje nelze použít na následující výdaje:

 • úhradu výdajů na pohoštění,

 • dary a ceny (neplatí na drobné odměny pro děti v rámci pořádaných akcí)

 • úhradu pořízení investičního majetku,

 • platby fyzickým nebo právnickým osobám, pokud se nejedná o úhradu spojenou s realizací projektu.

 • výrobu, tisk a distribuci časopisů, brožur a tiskovin veřejně distribuovaných za úplatu komerčními prodejci,

 • nákup předplatných jízdenek městské hromadné dopravy,

 • nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s vlastním posláním nebo činností NNO,

 • leasing,

 • financování podnikatelských aktivit a výdělečnou činnost NNO,

 • úhradu členských příspěvků střešním organizacím působícím v ČR,

 • úhradu nákladů zahraničních cest a stáží,

 • úhradu mezinárodních aktivit rekreačního a turistického charakteru,

 • úhradu mezd, dohod o provedení práce či pracovní činnosti a odvodů
  na sociální a zdravotní pojištění funkcionářů a zaměstnanců NNO, kteří
  se nepodílejí na realizaci projektu,

 • vzdělávání, které nesouvisí s činností NNO v oblasti práce s dětmi
  a mládeží.

 • V případě poskytnutí dotace pro NNO na tábory, konané v termínech prázdnin vyhlašovaných MŠMT nebo krajskými úřady a jejichž délka trvání je 7 až 21 dnů včetně dne příjezdu a odjezdu, lze použít finanční prostředky ve výši max. 80 Kč na dítě (do 18 let) a den. U zimních táborů probíhajících v období od 1. 12.
  do 31. 3. lze použít finanční prostředky ve výši max. 150 Kč na dítě (do 18 let)
  a den. U táborů určených pro znevýhodněné děti do 18 let se závažným zdravotním postižením, lze použít finanční prostředky ve výši max. 250 Kč na dítě a den (stejný limit platí pro mládež do 26 let, pokud je držitelem průkazu ZTP).

  Hlavní vedoucí tábora musí splňovat kvalifikační předpoklad pro výkon této funkce (školení hlavních vedoucích dětských táborů definované ve vyhlášených Programech státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na rok 2016).

 

Zpět

Novinky

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Krajská rada dětí a mládeže Karlovarska
Křížovnická 99/4
Cheb 350 02

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode