Spolupráce s Tandemem v rámci nového projektu protidrogové prevence - hospitace, seminář a jobshadowing

25.05.2015 09:01

Hezký dobrý den (nejen) všem účastníkům pracovního setkání v Marktredwitz na konci ledna 2015,

ráda bych se s Vámi podělila o nové informace a možnosti spolupráce s Tandemem v rámci protidrogové prevence v následujícím/příštím roce.
Tandem získal prostředky na projekt protidrogové prevence od Česko-německého fondu budoucnosti, které můžeme čerpat v období duben 2015 až březne 2016. Jsou to především protředky pro Vás a rádi bychom je ve spolupráci s Vámi užitečně a efektivně vynaložili. :)

Prostředky budou uplatněny ve stručnosti na tyto vytyčené cíle projektu:

1) Významné kofinancování  hospitačních pobytů v Německu pro české pracovníky z nízkoprahů, streetworku/pedagogy/úředníky a další lidi, jež se primární prevencí zabývají a naopak německých pracovníků do ČR aby došlo k absolvování několikadenní hospitace, ve které půjde především o praktický vhled do fungování organizace/instituce, pracovního prostředí, do spolupráce s partnery a uplatňované praxe, seznámení se strukturou, trendy a tématy, odbornými a metodickými postupy s cílovou skupinou - ohorožená mládež, získání cenných zkušeností v oblasti, ve které se sami pohybujete a které sami rozumíte a která vás zajímá. Ideálně z vlastního profitu vznikne i dokument, který vše prožité, zkomparované a naučené shrne.

Tandem může hradit náklady na ubytování, stravování, cestovné a tlumočení. Platí pro německého pracovníka v ČR a českého v Německu, vše po dohodě s Tandemem, jak místo působiště, obsah a délka pobytu, předpokládaná délka je kolem 3-4 dnů, může být kratší, ale i delší ...

Přehled nabídek a poptávek již částečně visí: https://www.tandem-org.eu/partner/index.php?instituce=&land=de&druh=15&vek_od=0&vek_do=99&text=
Jedná se o Tandem kontaktní databázi, kde byla speciálně zřízena rubrika -  spolupráce v protidrogové prevenci - a je tedy možné si vybrat možné zařízení, postupně budou další nabídky z Německa přibývat. Sami si můžete již vybrat, nebo napsat, po kom se máme poohlédnout my pro Vás ....

Chtěla jsem se zeptat, zda byste měli zájem, popř. někdo z Vašich kolegů/kolegyň a zda by mohla také Vaše organizace/projekt či instituce nabídnout možnost hospitace pro podobně pracujícího zaměstnance z Německa, popř. mi doporučit, kdo by mohl hospitaci nabídnout a zprostředkovat, ráda se na něj obrátím.  :) Prosím dejte mi vědět.

Nabídka by měla obsahovat několika větný popis organizace/instituce, jakým způsobem by byl německý hospitující přijat, co by bylo obsahem, co hospitant pozná, uvidí, zažije, pro koho je nabídka určena, včetně počtu možných osob, předběžná délka hospitace, kontaktní osoba a zda komunikuje org. alespoň anglicky, němčina je bonus, ale pokud není, rád Tandem pomůže a zprostředkuje. Informace o hospitaci bychom přeložili. Tandem poptávku následně zpropaguje u německých zájemců. Buď by se zájemci obrátili sami na Vás, nebo spíš skrze Tandem.

Dohoda realizace hospitace je na vzájemné dohodě mezi Vámi a hospitujícím.

2) Již připravován je seminář školních metodiků prevence, školních sociálních pracovníků a multiplikátorů z Česka a Německa (ca. 12 lidí z ČR a 12 ze SRN), obsahem sdílení zkušeností, metod, přístupů, informací, využívaných programů primární prevence na školách, možnosti zapojení dalších odborných institucí a škol, apod. Diskuse nad konkrétními projekty, přístupy a možnostmi spolupráce, společné řešení rizikového chování mládeže a užívání návykových látek Termín s největší pravděpodobností 15. - 17. října 2015 v Plzni, tlumočení po celou dobu zajištěno, zázemí hrazeno. Pokud byste mohli poté pozvánku a přihlášku rozeslat i Vy, popř. ste měli zájem se sami zúčastnit, budeme velmi rádi.
Program je teď ve spolupráci s několika odborníky připravován, k dispozici začátkem června.

3) Účast Čechů na určitém bloku, tématech školení, dalšího vzdělávání pro odborné pracovníků z oblasti primární/sekundární prevence v Německu, resp. Němci v Česku, spíš než o školení půjde o vhled do způsobu školení, jaká témata a jak se zpracovávají, jak dovednosti aplikují, pochopení systému vzdělávání s cílem podpořit pochopení přístupů na obou stranách hranice k primární prevenci. Cílem je vyslat, resp. přijmout max. 2-3 české zájemce + 2-3 německé v ČR.  Tandemem hrazeno zázemí a tlumočení, a čas doprovodné osoby/věnujícího se odborníka. Nyní jsme ve spojení s Aktion Jugendschutz, Landesarbeitsstelle Bayern e.V. - viz. https://www.bayern.jugendschutz.de/AjBayern/Default.aspx, což je zásadní školící institucí v Mnichově, jež má na starost všechny školní prenvetisty (skolní sociální pracovníky, jak jsou v Bavorsku definováni) působící nejen na školách v Bavorsku, kam by bylo možné se jet podívat, metodické školení bude probíhat v termínu 12.-16.10.2015. Možné se domluvit a někoho kompetentního tam na dva dny vyslat ...

Celé to vyústí v podání žádosti projektu Evropské unie - Cíl3, přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko a ČR-Sasko, proto bychom rádi získali, co nejvíce informací, a díky vašim aktivitam v současném/uvedeném projektu bychom vaše potřeby a přání zohlednili v připravovaném projektu.

Zatím tedy ode mě vše, v případě jakýchkoliv otázek se na mě obracejte, těším se na spolupráci, se srdečným pozdravem,

Mgr. Michaela Veselá
mimoskolni oblast / außerschulischer Bereich

==================================================
Koordinacni centrum cesko-nemeckych vymen mladeze Tandem
Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem
Riegrova 17, 306 14  Plzen, CZ
tel.: (+420) 377 634 757
e-mail: vesela@tandem.adam.cz, skype: mimoskolni

www.tandem-org.cz
www.ahoj.info

Zpět

Novinky

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Krajská rada dětí a mládeže Karlovarska
Křížovnická 99/4
Cheb 350 02

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode