Stanovy KRDMK čl. 4 Členství, odstavec 5

03.10.2014 09:05

Členství v KRDMK vzniká dnem, kdy přihlášku žadatele vezme na vědomí představenstvo KRDMK a člen uhradí první členský příspěvek. Členství trvá vždy jedno správní období. K prodloužení členství dochází v závěru předchozího správního období na základě písemného prohlášení člena spojeného s úhradou členských příspěvků. Pokud k tomu nedojde ani na základě písemné výzvy KRDMK statutárnímu zástupci člena, dojde po třech měsících ode dne doručení výzvy k zániku členství v KRDMK.

Představenstvo KRDMK schválilo termín pro obnovení členství v KRDMK v termínu od 1.1. do 31.1.

Zpět

Kontakt

Krajská rada dětí a mládeže Karlovarska
Křížovnická 99/4
Cheb 350 02

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode