Valné shromáždění členů

27.02.2015 09:14

 Vážená paní,
Vážený pane,

 obracím se na tebe jako na nejvyššího představitele Vaší organizace, která je členem KRDMK, abych Tě informovala o svolání řádného valného shromáždění Krajské rady dětí a mládeže Karlovarska.

V souladu s ustanovením Stanov KRDMK, článek 5., odst. 6.

 Svolávám

 Valné shromáždění Krajské rady dětí a mládeže Karlovarska na 25.března 2015 od 17.00 hodin do Chebu, zasedací místnosti KRDMK.

 

Na jeho programu bude:

1. Zahájení

2. Krátké představení členských sdružení, informace o činnosti v roce 2014

3. Zhodnocení činnosti KRDMK v roce 2014

4. Hodnocení akcí 2014 a příprava akcí na rok 2015

5. Zpráva o hospodaření KRDKM za rok 2014

6. Rozpočet KRDMK na rok 2015

7. Spolupráce se zastřešujícími organizacemi

8. Projekt Nestůj a pojď

9. Diskuse, závěr

 

S pozdravem Hanka Šnajdrová

Vzhledem ke skutečnosti, že dle ustanovení Statutu KRDMK, je VS KRDMK tvořeno po jednom zástupci z každého jednotlivého členského sdružení je třeba do 14.3.2015 potvrdit svoji účast na VS + upřesnit kolik zástupců za Vaše sdružení se VS zúčastní. Materiály pro jednání a organizační pokyny VS dostanou Vaši zástupci po potvrzení účasti na VS.

Zpět

Novinky

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Krajská rada dětí a mládeže Karlovarska
Křížovnická 99/4
Cheb 350 02

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode