O nás

 • 01.10.2014 09:58

  Kdo jsme

  Demokratické, dobrovolné sdružení, nezávislé na politických stranách a hnutích plně respektující svrchovanost a samostatnost všech svých členů v souladu s jejich stanovami. 1) Přenos informací oběma směry 2) Partner kraje (participace), zastupování zájmů D a M, delegování zástupců do komisí...

 • 01.10.2014 09:59

  Poslání KRDMK

  Posláním KRDMK je podporovat oprávněné zájmy dětí a mládeže v duchu "Úmluvy o právech dítěte", ve snaze napomáhat všestrannému rozvoji mladých lidí po stránce duchovní, duševní, tělesné a sociální. Své poslání naplňuje KRDMK tím, že podporuje činnost svých členů, zejména snahu o vytváření...

 • 01.10.2014 10:00

  Působnost a sídlo

  Působnost KRDMK se vztahuje na území Karlovarského kraje. Sídlem KRDMK je kancelář,Křížovnická 99/4, 350 02 Cheb

 • 01.10.2014 10:01

  Členství

  Členství v KRDMK je pouze kolektivní. Řádným členem KRDMK se mohou stát občanské sdružení, která jsou definována ve svých stanovách jako: o sdružení dětí a mládeže (řádný člen KRDMK) o pracující s dětmi a mládeží (mimořádný člen KRDMK)

 • 01.10.2014 10:02

  Funkce

  1. informační - zajištění toku informací mezi jednotlivými sdruženými subjekty 2. koordinační - je možné dosáhnout větší efektivity při působení navenek ve vzájemné shodě názorů 3. organizační - při zajišťování některých konkrétních aktivit (hromadné akce typu Bambiriáda, školení, setkání a dalších...

 • 01.10.2014 10:02

  KOKTEJL

  Informační občasník KRDMK - informační servis pro sdružení - prezentace členských sdružení - pozvánky na akce - členové mohou využívat náš web ke zviditelnění jimi pořádaných akcí, - granty a dotace (informace o aktuálních výzvách), - pozvánky na akce související s volným časem dětí a mládeže, -...

 • 01.10.2014 10:03

  POJIŠTĚNÍ ČLENŮ

  Další výhodou v KRDMKu je pro členy bezplatné Úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu sjednané ČRDM s pojišťovnou Kooperativa a. s.

 • 01.10.2014 10:06

  Souhrn výhod členství v KRDMK

  - snadný a bezplatný přístup k informacím - informační servis ke grantům a dotacím - poradenská služba - informace z oblasti vzdělávání - aktualizované legislativní zpravodajství - vybrané informace přímo do Vašeho e-mailu - prezentace na našich akcích - zviditelnění Vašeho sdružení prostřednictvím...

Kontakt

Krajská rada dětí a mládeže Karlovarska
Křížovnická 99/4
Cheb 350 02

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode